Nyheder

Opfordring fra formanden
12. september 2020, 09.07

Hej alle Grundet situationen med Covid-19 vil jeg opfordre til at alle hold, i en periode, ikke deltager eller tilbyder spisning efter kampe. Tilbyd gerne kaffe, men vær ekstra opmærksom på hygiejne og afstand 🙏 Pas godt på jer selv og hinanden 🤩

Ekstraordinær generalforsamling
7. september 2020, 17.43

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling søndag den 27. september kl. 11.00.

Ekstra ordinær generalforsamling.pdf 

vedtægter 2020.pdf


Teknikermærker
4. september 2020, 10.53

Teknikermærke bronze, sølv og guld samt Teknikker fra Billardskolen.dk, ligger til fri afbenyttelse i klubben.

De ligger i bladholderen ved opslagstavlen. Husk venligst at lægge dem på plads efter brug så den næste også kan finde dem ☺️

Corona - retningslinjer for turneringskampe
18. august 2020, 06.26

Bestyrelsen har på et møde den 17. august 2020 vedtaget at opstille retningslinjer for fællesspisning ved turneringskampe ved hold og individuelle turneringskampe i indeværende sæson.

Retningslinjerne kan du læse her


Retningslinjer vedr. spisning

Bestyrelsesmøde
28. juli 2020, 07.45

Bestyrelsen afholder møde den 3. august. 


Har man punkter, som man ønsker at bestyrelsen skal behandle, skal disse være bestyrelsen i hænde senest fredag den 31. juli.


Dagsordenen kan findes her på hjemmesiden under KONTAKT.

Kontingent for 2. halvdel af 2020
15. juli 2020, 14.12

Kontingentopkrævning er nu udsendt for 2. halvdel af 2020.

Du kan også finde den her


Betalingsfristen er sat fejlagtig sat til den 15.07.2020, men betaler du inden udgangen af juli er det også i orden.

Hovedrengøring
30. juni 2020, 17.53

Kommer du og hjælper?
Lørdag d. 15. august kl. 10.00 og
et par timer frem gøres der hovedrent.
Skriv dig på sedlen i klubben, så vi ved hvor mange vi skal købe rundstykker
til.

Klædeskifte på kegleborde
22. juni 2020, 21.44

Da der skal skiftes klæde på de 4 kegleborde, er disse ikke spilbare i perioden 


3. - 12. juli 2020

Ny bestyrelse
16. juni 2020, 09.15

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2020, har den nye bestyrelse nu konstitueret sig som følgende:

Formand:                                      Pia Dorf

Næstformand:                           Allan Tannert

Kasserer:                                      Johnny Løkke

Turneringsleder:                       Flemming Egeborg

Menigt medlem:                        Valentin Andersen


Generelle regler efter genåbningen af Billard Klubben
12. juni 2020, 11.24

Klubben er nu genåbnet efter corona krisen.

Det betyder ikke at alt  vil være ved det gamle. Vi bliver nødt stadig væk at efterleve de efterhånden velkendte regler for samvær, nemlig at holde afstand - at afspritte hænderne - at hoste i ærmet osv. Det vil være opsat en afspritningsstation lige inden for døren, som man SKAL benytte.


Ved bordene er der opsat 3 stationer med antibakteriel væske, som skal benyttes til af aftørre kegler, tastatur og baller.

Der vil ligeledes blive opstillet en kasse kridt, så hver enkelt spiller kan tage et stykke kridt, som det så er meningen skal være ens eget personlig kridt. Det vil sige, at man ikke længere kan/skal deles om kridtet.  Kridtet skal betragtes som ens eget.


Der er også ophængt specifikke retningslinjer på opslagstavlen for rengøring af borde, kegler m.m. Vi opfordrer til at man gøre sig bekendt med disse retningslinjer samt at man følger dem nøje.
 

Udover disse tiltag opfordres man til at passe på selv og hinanden. Giv gerne hinanden venlig reminder, hvis nogle skulle få brug for det i "kampens hede". 

Genåbning af Billardklubben
8. juni 2020, 14.31

Klubben er nu åbnet - men vi skal stadig iagttage alle de regler som gælder for samfundet i øvrigt, samtidig med vi skal huske de regler, som er beskrevet i et tidligere opslag her på siden.

Følgende har vi modtaget fra DDBU Genåbning af landets billardklubber.pdf


Ekstraordinær generalforsamling og spillermøde
26. maj 2020, 20.00

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i klubbens lokaler torsdag den 11.06.2020 kl. 19.00. Eneste punkt på dagsordenen er valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil møde op, da det er vigtigt at bestyrelsen er fuldtallig, og dermed beslutningsdygtig.


Efter den ordinære generalforsamling afholdes der spillermøde, så holdene til næste sæsons turnering kan blive sammensat.


Klubben vil være vært for en øl, sodavand eller kaffe/the.


HUSK  AT VI STADIG SKAL IAGTTAGE MYNDIGHEDERNES HENSTILLING OM AFSTAND, AFSPRITNING AF HÆNDER M.M. DER ER I DENNE FORBINDELSE OPSAT SPRITSTATIONER INDENFOR DØREN, SOM MAN STÆRKT OPFORDRES TIL AT BENYTTE.Corona update 09.05.2020
9. maj 2020, 19.28

DDBU informerer om genåbning af billardklubberne: 

 

Igår besluttede regeringen og et samlet Folketing, at nogle indendørs foreningsaktiviteter kan åbne d.8.juni. Andre kan først åbne i august. 

 

DDBU håber selvfølgelig, at det bliver d.8.juni, men det bliver først besluttet, hvilke sportsgrene/foreninger, der konkret må åbne hvornår, i løbet af de næste dage. 

 

Så snart der foreligger noget konkret, informerer DDBU detaljeret om forudsætningerne, samt de sikkerhedsforanstaltninger klubberne skal tage, for at måtte åbne. 

 

Torsten Danielsson 

 

Formand, DDBU

 

Den 8. maj 2020

Corona update 08.04.2020
9. april 2020, 07.01

Sidste nyt fra DDBU:

DDBU informerer om Corona krisen
I mandags meddelte regeringen, at der påbegyndes en "langsom og forsigtig" genåbning af Danmark. Dette skridt indebærer i første omgang desværre ingen ændringer for udendørs eller indendørs sports- og idrætsfaciliteter, som fortsat skal holde lukket.

Det vil sige:
Alle DDBUs medlemsklubber skal fortsat holde lukket indtil i første omgang 10.maj i henhold til DIFs og myndighedernes retningslinjer.
Læg venligst mærke til, at det er et klart og entydigt forbud - ikke en opfordring.

DIF meddeler:
"Indendørs idrætsfaciliteter lukkes frem til foreløbig 10. maj
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder fitnesscentre. Det betyder, at træningsfaciliteter, klubhuse og -lokaler holdes lukket så længe disse restriktioner opretholdes.
Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 10. maj 2020!"


For endnu ikke afviklede billard turneringer betyder det:
Alle turneringer aflyses og den nuværende stilling fastholdes.
Dog spilles ned/oprykningsspillet i Søren Søgaard ligaen i keglebillard og 3 bande i uge 21 såfremt forbuddet mod at have åbent bliver ophævet inden.
Følgende DM’er flyttes til starten af den nye sæson:
Uge 35 DM Juniorer
Uge 36 DM 5 kegler individuelt
Uge 37 DM Keglebillard slutspil Søren Søgaard ligaen i Vejby Uge 38 DM Biathlon Uge 38 DM Pool 10-Ball Uge 39 DM Keglebillard Individuelt damer/herrer i Aars DM Snooker bliver afholdt i henhold til praktiske muligheder

På DDBUs vegne
Torsten Danielsson, Formand

Nyt om ekstraordinær generalforsamling
31. marts 2020, 20.04

Bestyrelsen har med beklagelse modtaget meddelelse fra Jens om han efter mange overvejelser har valgt at trække sig som kasserer.

Det betyder, at når vi engang kommer til den ekstraordinære generalforsamling, skal vælge 3 nye medlemmer til bestyrelsen.

Jens har lovet at instruere og i øvrigt at være behjælpelig i den første tid efter skiftet til ny kasserer.

Bestyrelsen udtrykker en stor tak til Jens, for hans store engagement og dedikation for klubben, og håber samtidig at han en dag igen kan finde kræfter til igen at engagere sig i klubben. Jens fortsætter med at være medlem i klubben

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling - corona update 27.03.2020
31. marts 2020, 19.43

Den ekstraordinære generalforsamling, der var fastsat til afvikling den 08.04.2020, er udsat på grund af den aktuelle corona-situation.

Det er i øjeblikket ikke muligt at fastsætte et nyt tidspunkt. Tidspunktet for afvikling af den ekstraordinære generalforsamling vil derfor blive meddelt senere. 

Corona update 24.03.2020
23. marts 2020, 16.05

Mandag fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at regeringen har besluttet, at nedlukningen af Danmark forlænges. 

Det betyder i praksis, at de restriktioner, som danskerne netop nu lever med, fortsætter indtil på den anden side af påsken. Statsministeren fortæller nemlig på pressemødet, at Danmark forbliver nedlukket indtil 13. april.

Billardklubben vil som en konsekvens heraf selvfølgelig være lukket til og med 13. april 2020

Nyt om corona
18. marts 2020, 16.41

På baggrund af de seneste meldinger fra regeringen er klubben nu totalt lukket. Samtidig er det besluttet at udskifte låsen på fordøren. Det vil ske i dag onsdag den 18. marts. Det betyder, at alle vore medlemmer skal have skiftet nøglerne ud med en ny. Herom senere.

Ekstraordinær generalforsamling - corona
18. marts 2020, 12.00

Som situation er nu, kan det se ud til at den ekstraordinære generalforsamling der er fastsat til den 08. april, muligvis kan blive udskudt til senere. Det vil blive meldt ud i god tid forinden.

Samtidig kan det meddeles, at Karine har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og at hun har udmeldt sig af klubben. Det betyder, at samtidig med at der skal vælges ny formand også skal vælges et yderligere nyt medlem til bestyrelsen.

Update coronavirus
12. marts 2020, 16.45

DDBU meddeler: 

 Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten. 

 Det betyder: 

 Al turneringsaktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag torsdag d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning men en udsættelse af al turneringsaktivitet indtil videre. Når situationen er under kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer. 

 

DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde lukket for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts. 

 

Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer. 

 

Med venlig hilsen 

Torsten Danielsson 

 Formand 

Den Danske Billard Union 

 

Det betyder for Sæby Billard Klubs vedkommende, at klubben er lukket i første omgang til og med den 27. marts., og alle turneringsarrangementer er aflyst eller udsat.

Når der er nyt, vil det blive meddelt her på klubben hjemmeside, så du opfordres til at holde øje med hjemmesiden.Coronavirus
12. marts 2020, 08.12

Dette er en besked fra Jan Bemmann, DDBU (Lagt på DDBUs facebookside):

 

Vi opfordrer alle klubber og deres medlemmer til at holde sig orienteret om den seneste udvikling i Covid-19. Sørg for at hvis et medlem udviser influenzalignende symptomer såsom hoste, feber o.l. at denne udebliver fra at komme i klubben. Sørg for håndsprit og vådservietter i rigelige mængder i klublokalet og sørg for at jeres medlemmer melder afbud til udbudte turneringer under DDBU hvis symptomer som beskrevet opleves. Sørg for at eventuelle tilskuere bliver orienteret om ovenstående.

Hold jer orienteret her:

http://dendanskebillardunion.dk/…/Oplæg-om-Corona-beredskab…

og på www.ddbu.dk

Slutspil Old Boys
11. marts 2020, 15.08

Old Boys1 formåede at vinde deres pulje og er dermed videre til slutspillet.  De skal spille første runde den 24.03.2020 ude mod Hjørring. Programmet kan ses her Slutspil

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
2. marts 2020, 21.13

Da formanden, Henrik Andersson, har valgt at trække sig, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 8. april 2020 kl. 18:30 med et punkt på dagsordenen:

Valgt af nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil umiddelbart herefter konstituere sig.

Bestyrelsesmøde
18. februar 2020, 08.09

Bestyrelsen afholder møde tirsdag den 25. feb. 2020 kl. 19:00.

Hvis der er nogle blandt medlemmerne, som har et emne man ønsker at blive behandlet, kan man henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer personligt, via mail,  SMS eller pr. telefon. Oplysninger om bestyrelsens kontaktoplysninger findes andet steds her på hjemmesiden.

Old Boys Bonus holdturnering
12. februar 2020, 16.17


DDBU har indbudt til Bonus turnering for Old Boys. Turneringen starter efter at den normale turnering er afsluttet. 

Yderligere oplysninger på vedhft. Bonus turnering.


Skal du have nyt udstyr
23. januar 2020, 19.11

Er du interesseret i et nyt udstyr? Klubben har indgået en rabataftale med en af de store forhandlere af billardudstyr. Tjek opslagstavlen i klubben for at finde rabatkoden til at handle direkte på internettet.

Intern Tenax turnering
15. januar 2020, 13.23

Der er nu blevet trukket lod om holdsammensætning.

Nu er det så blot op til de enkelte hold om at aftale dato og tid for de enkelte kampe.

Skemaet er opslået i klubben. Skemaet er ligeledes tilgængelig på skærmen i klubben. Når de enkelte kampe er afviklet skal man selv sørge for at skrive resultaterne på skemaet.


Generalforsamling
10. januar 2020, 07.39

Der er indkaldt til generalforsamling i klubbens lokaler tirsdag den 28. januar kl. 19.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne - kan også ses her.

Vel mødt.

Kontingent 1. halvår 2020
9. januar 2020, 09.19

Kontingentopkrævning er nu udsendt pr. mail. Skulle der være nogen som ikke har modtaget denne, kan den findes her.

Jule- og nytårshilsen
22. december 2019, 11.19

Nu da den søde juletid og nytåret nærmer sig, er det vel på sin plads at gøre status over sæsonen så langt.

Vi har, som sikkert alle ved, deltaget med flere hold i keglebillard-turnering og med et enkelt hold i snooker. Først keglebillard:

3.div

Holdet har spillet  syv kampe - vundet de 5 og tabt 2 kampe. Holdet holder jul på en andenplads i puljen. Næste kamp er programsat til søndag den 12.01.2020 hjemme mod Aars.

Serie 2

Holdet har spillet otte kampe - 3 er endt uafgjort og 2 kampe er tabt. Holdet holder jul på en ottendeplads i puljen. Næste kamp er programsat til onsdag den 08.01.2020 hjemme mod Brønderslev.

Serie 3,1 (dameholdet)

Holdet har spillet syv kampe - vundet 1 kamp, 4 er endt uafgjorte og 2 kampe er tabt. Holdet holder jul på en sjetteplads i puljen. Næste kamp er programsat til torsdag den 09.01.2020 ude mod Halvrimmen.

Serie 3,2

Holdet har spillet syv kampe - vundet de 4, spillet 2 kampe uafgjort og tabt 1 kamp. Holdet holder jul på en førsteplads i puljen. Næste kamp er programsat til torsdag den 02.01.2020 ude mod Asaa.

Old Boys1

Holdet har spillet otte kampe - vundet de 2, spillet 5 kampe uafgjort og tabt 1 kamp. Holdet holder jul på en andenplads i puljen. Næste kamp er programsat til tirsdag den 28.01.2020 hjemme mod Taars.

Old Boys2

Holdet har spillet ni kampe - vundet de 2, spillet 3 kampe uafgjort og tabt 4 kampe. Holdet holder jul på en sjetteplads i puljen. Næste kamp er programsat til tirsdag den 07.01.2020 hjemme mod Frederikshavn.

2-mands hold

Holdet har spillet 9 kampe - vundet de 6, spillet 2 kampe uafgjort og tabt 1 kamp. Holdet holder jul på en førsteplads i puljen. Næst kamp er programsat til mandag den 13.01.2020 hjemme mod Taars.

Snooker

Snooker-turneringen har haft lidt svært ved at komme i gang, men det ene hold, som vi har tilmeldt den lokale turnering, har dog fået spillet enkelt match. Denne kamp blev dog tabt. Alligevel ligger holdet på en fjerdeplads i puljen. Vi må håbe, at der kommer mere gang i denne turnering efter nytår.

Alt i alt må vi nok sige, at det har været en vellykket halvsæson, og at det ser lyst ud for den næste.

Klubben ønsker alle medlemmer en god jul samt et godt nytår

Julehygge 2019
29. oktober 2019, 12.28

Tenax turnering
28. oktober 2019, 21.59

Igen i år vil der blive afholdt en Tenax turnering i klubben for alle medlemmer. Deltagerne vil parret med en makker ved lodtrækning.

Indskuddet vil være kr. 20,00 pr. person som vil gå til afslutning og præmier.

Tilmeldingsliste vil være fremlagt i klubben. Sidste tilmelding er fredag den 15.11.2019.

Kontingent 2. halvår 2019
13. juni 2019, 07.29

Kontingentopkrævning for 2. halvår 2019 er nu udsendt. Betalingsfristen er den 15. juli 2019.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget opkrævningen, kan du finde den ved af følge dette link

Læg mærke til, at dersom du ønske at deltage i en holdturnering under Billardunionen eller andre turneringer under DDBU, skal du have licens.

Nyt fra bestyrelsen
3. juni 2019, 06.38

Tirsdag den 28. maj afholdtes der bestyrelsesmøde, hvor der bl.a. følgende blev besluttet:

Mandag den 17/6 afholdes der spillermøde i klubben. Kl. 11:00 for Old Boys og kl. 19:00 for seniorer med henblik på at sammensætte holdene for næste sæson. Er man forhindret i at møde, og alligevel gerne vil deltage på et af holdene, skal man give bestyrelsen besked.

Week-enden 10-11/8 afholdes der en arbejdsweek-end. Klublokalerne skal friskes op, så vi opfordrer så mange som muligt til at melde sig, så vi kan få malet lokalerne. SæbyMaleren har været så venlig at donere maling.

Til efteråret vil der blive startet en intern Tenax-turnering hvor Old  Boys spiller om formiddagen og seniorer spiller om aftenen. Yderligere information om tidspunkt og datoer vil blive meddelt senere.

Nyt fra DDBU - BillardTV
29. maj 2019, 18.12

DDBU er kommet med et nyt tiltag - Billardtv.

DDBU har samlet alle danske og udvalgte udenlandske videoer en og samme side, hvor tingene er let at finde hvad end om du er interesseret i Keglebillard, Pool, Carambole eller Snooker.

Du kan også se videoer fra udvalgt klubber eller du kan vælge en spiller, og se alle de kampe der er tilgængelige med denne.

Man kan registrere sig på siden, og får så blandt andet mulighed for at vælge favoritter og abonnere på kanaler og playlister.

Klik ind på siden links, og find linket til Billardtv.

2-mands slutspil
29. april 2019, 02.31

Ved den netop afholdte regionsfinale i Sæby, blev det til et flot andenplads, som giver videre adgang til Landsfinalen. Landsfinalen vil blive afholdt i Gråsten i weekenden den 11.-12. maj. Sæby er kvalificeret til Landsfinalen.

Holdet består af Johnny Lykke og Flemming Egeborg. Tillykke til jer begge.

Samme to spillere deltog ligeledes i finalen i Senior Cup, som blev afholdt hos Sydfyns BK, og her lykkedes det for Johnny at løbe med sejren.  Tillykke til Johnny med det flotte resultat.