Klubnyheder

Update coronavirus

12. marts 2020, 11.15

DDBU meddeler: 

 Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten. 

 Det betyder: 

 Al turneringsaktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag torsdag d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning men en udsættelse af al turneringsaktivitet indtil videre. Når situationen er under kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer. 

 

DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde lukket for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts. 

 

Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer. 

 

Med venlig hilsen 

Torsten Danielsson 

 Formand 

Den Danske Billard Union 

 

Det betyder for Sæby Billard Klubs vedkommende, at klubben er lukket i første omgang til og med den 27. marts., og alle turneringsarrangementer er aflyst eller udsat.

Når der er nyt, vil det blive meddelt her på klubben hjemmeside, så du opfordres til at holde øje med hjemmesiden.Klubnyheder