Husregler

Husregler for Sæby Billard Klub

For at vi alle kan have glæde af at komme i klubben må vil alle være villige til at følge nogle enkelte regler, for at vi kan få et godt klubliv.

Husk derfor:

 • at vi er en klub for både unge og ældre medlemmer
 • at vi parkerer både biler og cykler således at de ikke generer hverken den kørende eller den gående trafik
 • at hænge overtøj på knagerækkerne
 • at der skal være ro og en god omgangstone
 • at behandle lokalerne, borde og øvrigt inventar ordentligt. Vi skal jo selv bruge det – kopper og flasker må ikke henstilles på billardbordene – også selv om disse måtte være tildækkede med tæpper. En væltet flaske eller en væltet kop kan resultere i en ombeklædning af bordet
 • at evt. skader skal meddeles til bestyrelsen, så de kan udbedres
 • at stille køer i stativ, tømme askebægre. sætte flasker og kopper på plads samt rydde og aftørre bordene i opholdsrummet og i rygerummet
 • at øl og spiritus ikke må medbringes
 • at unge under 18 år ikke må nyde øl og spiritus i lokalerne
 • at slukke lys og lukke for vand samt at i det hele taget holde orden
 • at gæster kan medtages mod betaling af kr. 50.- pr. gæst pr. gang
 • at du altid kan henvende til et medlem af bestyrelsen, hvis du har et forslag eller nogle ændringer, som kan gøre forskel til det bedre.


Vi håber og tror at alle vore medlemmer vil følge disse enkelte regler til gavn for fællesskabet og det enkelt medlem.